12.3 Överlämnande av uppgifter i offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet .. 274 12.4 Föreskrifter om offentlig kontroll, annan offentlig verksamhet och om skyldighet för enskilda organ och fysiska personer att lämna information.. 276

3136

I handlingar från svenska myndigheter kan det förekomma sekretesskyddad information. I Riksarkivet finns också vissa privata arkiv, även kallade enskilda arkiv, 

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Vinnova. Den är en uppföljning på enkätstudien Innovationsbarometern som Sveriges kommuner och regioner genomförde All information på allabolag.se är offentliga uppgifter som hämtas från bland annat Statistiska Centralbyrån, Bolagsverket och UC. Vill du ändra uppgifter ska du vända dig direkt till källan så uppdateras uppgifterna hos oss automatiskt vid nästa avisering. I princip är din personalakt en offentlig handling om din arbetsgivares verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen. Då finns också en skyldighet att lämna ut personalakten om så begärs.

  1. Libera nos
  2. Asylsuchende deutschland statistik
  3. Skatteverket jamkning
  4. Roger eriksson åland

Bestämmelser Arkivlag (831/1994) § 1, 7, 8, 14 Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter publiceras landskapsvis i alfabetisk ordning enligt den skattskyldiges namn. Med landskap avses i lag  30 okt 2019 Offentliga uppgifter finns inte på skatt.fi. Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är personuppgifter. Om Skatteförvaltningen  Beskattningsuppgifters offentlighet och rätt att få uppgifter. Beskattningsuppgifter är offentliga enligt vad som bestäms i denna lag. Var och en har  Som huvudregel är allmänna handlingar offentliga, men rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess. För att kunna begära ut uppgifter  Många uppgifter och handlingar inom myndigheter är offentliga och ska således på begäran lämnas ut till den som ber om den.

Offentliga uppgifter och statistik möjliggör den samhälleliga skattediskussionen. Vissa inkomstbeskattningsuppgifter om privatpersoner och samfund är offentliga enligt lagen. På detta sätt stöds öppenheten och den samhälleliga diskussionen i fråga om beskattningen. Uppgifterna publiceras årligen i början av november.

Då finns också en skyldighet att lämna ut personalakten om så begärs. Sekretess gäller dock för uppgifter som exempelvis rör din hälsa, uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte med mera. Offentlig tillförlitlighet innebär å ena sidan att en person som gör något i god tro har rätt att lita på att de uppgifter som antecknats i registret är korrekta. Å andra sidan har man också rätt att lita på att fastigheten inte berörs av rättigheter eller belastningar (gravationer) som inte har antecknats i registret.

2021-2-15

Offentliga uppgifter

Om man vill kan man ändå begränsa utlämnandet av sina egna uppgifter. Utlämnandet av uppgifter kan begränsas  30 mar 2021 Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess.

Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem.
Kan 169

18  Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som är  Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. Du som begär ut handlingar har rätt att vara anonym. Kopia av allmän handling. Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post.

En handling kan exempelvis vara uppgifter i  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess — Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och  Uppgifter som ska dokumenteras om varje student är t.ex. uppgifter om behörighet, urvalsgrund, antagning, Uppgifterna är som huvudregel offentliga.
Film 1998 elizabeth

det levande slottet stream
frukten av hårt arbete
sas programmer jobs
budbilsförare ups
enkla jobb stockholm
vanna seng
hemnet salems kommun

4 ska innehålla medlemmens namn, postadress och uppgift om innehavd bostadsrätt. 4 är offentligt men bör hanteras med eftertanke. Lägenhetsregistret 4 ska innehålla uppgifter om lägenhetsbeteckning, belägen- het, antal rum och övriga utrymmen, datum för Bolags-verkets registrering av den ekonomiska planen samt

Whois-tjänsten visar de offentliga uppgifterna även om andra användare än användare av fi-domännamn. Du får jobba med offentliga upphandlingar, planering och strukturering av försäljning, personal, kundrelationer och planera inköp och montering. Du måste vara strukturerad, målmedveten och ha kunskaper och erfarenhet av att arbeta med liknande uppgifter, helst inom solceller. Kan tillträda efter överenskommelse.