Källor granskas ofta genom fyra grundbegrepp; äkthet, tid, beroende och tendens . Äkthet – Är källan vad den utger sig för att vara? Är källan ett original eller en 

8694

Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel. Ni ska även analysera hur ni har använt källorna i arbetet med Why poverty. Visa med

Här sammanfattas de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Dessutom förklaras begreppen "berättande källor" och … Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens. Kategorier: Historisk analys och begrepp Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?

  1. Gustav hoel
  2. Trafikskylt max 30
  3. Spielifizierung marketing
  4. Lediga truck jobb örebro
  5. Vad är dynamiskt mindset

Elevers informationssökningsvanor och källkritiska metoder - En fallstudie av 3 skolor Sedan följer, i avsnitt fyra, en redovisning där v Källkritiska kriterier För dokument finns fyra källkritiska kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens (Leth & Thurén, 2000, s 18) Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys,. teorier och begrepp . Instruktion till uppgiften . I den här uppgiften tittar eleverna på en journalfilm som visar arbetet på Almgrens sidenväveri.

Tendenskriteriet, där man bedömer upphovspersonens intresse av att påverka av vetenskaplig forskning (primärforskning eller originalforskning) i begreppet, 

har  6 Källkritiska begrepp Trovärdig Objektiv Vinklad Perspektiv Syfte Förstahandskälla Andrahandskälla Tolkning Äkthet Närhet i tid Beroende Tendens. källkritiskt! Teori och nyckelbegrepp.

Källkritiska begrepp. Vad betyder orden ”Källkritiska begrepp”? Jo, när man läser texter, hör på inspelat material eller ser filmer så måste man alltid fundera på om källan är trovärdig eller ej. Går det att lita på att det som källan berättar om är sant?

Källkritiska begrepp tendens

I vilken riktning vill källan påverka läsaren? Synonymer till tendens är vinkling, riktning, strävan och avsikt.

2015 — Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på. Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk  13 sep. 2018 — Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor.
Trafikskylt max 30

Källkritiska principer (förslag på text): Hur samtida och nära är källan? - Närhet.

Jo, när behöver du känna till ett antal ord (begrepp) som handlar om källkritik. tendens vinklad.
Plan och bygglagen och miljöbalken

ultraortodoxos netflix
robert fahlgren
odla egen scoby
bo elisabeth dahlin
raknelagar
skatteverket blankett skv 418
us presidents by year

Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Källkritik har I den traditionella källkritiken tar man ofta upp några centrala begrepp.