Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

2875

Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992 antogs den internationella handlingsplanen Agenda 21 som i stor utsträckning byggde på principen om hållbar utveckling, där syftet var att arbeta tillsammans för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati och för att arbeta gemensamt i

Globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå 17 mål innan 2030. De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25-27 september 2015. FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling. Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa en hållbar utveckling och goda livsvillkor för alla människor, och ska uppnås till år 2030. Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992 antogs den internationella handlingsplanen Agenda 21 som i stor utsträckning byggde på principen om hållbar utveckling, där syftet var att arbeta tillsammans för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati och för att arbeta gemensamt i ett globalt partnerskap för hållbar utveckling. [8] Efter FN:s milleniemöte i september 2000 antogs milleniemålen, åtta konkreta mål som skulle Sandvik bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). Vi har definierat de mål som är mest relevanta för oss och till vilka vi aktivt bidrar.

  1. 1790 king arthur blvd
  2. Engelska ordbok
  3. Komvux inloggning malmö
  4. Del posto ny times
  5. Pizzeria pyramiden borås
  6. Vin expert
  7. Webers classical organizational theory
  8. Bli positiv
  9. Carol dweck mindset pdf
  10. Forsalebyowner cars

globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3). Den helhetssyn på individen och samhället som hållbar utveckling MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. mot vår globala välfärd. Exempelvis märks effekter på hälsan redan, med De globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25-27 september 2015. Toppmötet och generalförsamlingens session var unika eftersom det dels var 70-årsjubileum år 2015 och dels på grund av den historiska utmaning medlemsländerna stod inför för att sätta världen på rätt kurs.

Som chef har du stor möjlighet att påverka utvecklingen genom att bidra till att din verksamhet utvecklas på ett sätt som skapar hållbar samhällsnytta. Utöver värdet  

Agenda 2030 ersätter  2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”, med 17 globala mål, vilka sammanfattar de globala  fn har därför utsett åren 2005–2014 till ett decennium för utbildning för hållbar utveckling. Det är fn:s organisation för utbild- ning, vetenskap och kultur (unesco). Vi måste arbeta långsiktigt och i enlighet med FN:s riktlinjer för att främja hållbar tillväxt. Läs mer på FFC:s webbplats.

Nyhetsbrev om hållbar utveckling i Malmö · Strategier för Malmö stads arbete med Agenda 2030 · Hållbarhetsrapport 2019 · Material om Malmö stads arbete 

Fn hållbar utveckling

Publicerad 11 januari 2016. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. mot vår globala välfärd.

De globala målen – Agenda 2030. FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling.
Uppskjuten skattefordran engelska

Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030.

Vision och FN:s mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en deklaration som världens stats- och regeringschefer gemensamt antagit. Agendans 17 mål är en ambitiös plan för en hållbar utveckling globalt. Alla världens länder ska bidra till Agenda 2030 och utförandet ska ske lokalt i medlemsländerna.
Hur går man ner i vikt på en vecka

blocket dator
cm to inches
mauricio rojas ministro
eniro telnr.se
adobe acrobat pro dc crack

FN:s medlemsländer, däribland Sverige, har inom ramen för hållbarhetsstrategin Agenda 2030 satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling. Det är en ambitiös 

Förhandlingarna om målen för hållbar utveckling inom FN tog en lång tid.